Material SCIT-utbildning

Till dig som deltog vid utbildningen i SCIT – Subcutan Immunterapi 2022.03.17 finns här föreläsarnas bilder för nedladdning.

Senast uppdaterad: 2022.03.30