Viktig information om

ALK:s produkter

 

Viktig uppdatering gällande produktion av ALKs produkter Alutard SQ® och Aquagen SQ®  (2018.12.11)

Justering av ALKs produktsortiment Alutard SQ och Aquagen SQ
ALK har på senare år genomfört uppgraderingar av produktionsenheterna för Alutard SQ och Aquagen SQ (allergen immunterapi i injektionsform) med avsikt att säkra produktionen av allergen immunterapi i framtiden, och för att uppfylla allt strängare regulatoriska krav från Läkemedelsmyndigheterna i såväl Europa (EMA) som USA (FDA). ALK har på grund av detta erfarit utmaningar med nuvarande SCIT produktportfölj med leveransbrist som följd.

Nu kräver de allt ökande kvalitetskraven för läkemedelstillverkning en snabbare uppgradering av ALKs tillverkningsdokumentation och av våra produktionsanläggningar än vi tidigare kunnat förutse. Det innebär att för att kunna behålla hög kvalitet och samtidigt möta de ökade regulatoriska kraven, kommer vi att behöva prioritera inom vårt produktsortiment. En konsekvens av detta är att det kommer ske justeringar i sortimentet av Alutard SQ och Aquagen SQ. Valet av de produkter som på sikt kommer att utgå (se tabell nedan) är bestämt utifrån behovet av att undvika framtida leveranssvikt och att säkra de produkter som kan tillgodose så många allergipatienter som möjligt. Läs mer här

För att se aktuell information om tillgänglighet för enskilda allergen klicka här

Senast uppdaterad: 2018.12.11