Viktig information om

ALK:s produkter

Jext® adrenalinpenna med fel språk på förpackningen återkallas (2019.03.20)

ALK återkallar en batch av Jext® 300 mikrogram adrenalin autoinjektor. Orsaken är att det skett ett fel i distributionen, så att förpackningar med norsk text har kommit till Sverige. De norska förpackningarna har levererats till apotek den 14 januari 2019 och framåt. Det är endast en tillverkningssats med norskt förpackningsmaterial (Lot A7440) som dras in. Det är inte något fel med själva läkemedlet eller på funktionen av autoinjektorn, enbart fel språk på förpackningsmaterialet.

Patienter som kommer till apoteket med en autoinjektor med norskt förpackningsmaterial ska erbjudas en svensk förpackning utan kostnad. Det är viktigt att patienten alltid har med sig Jext® adrenalin autoinjektor, om en allvarlig allergisk reaktion skulle uppstå.

Jext används vid akutbehandling av plötsliga livshotande allergiska reaktioner (anafylaktisk chock, anafylaxi) orsakade av insektsstick eller -bett, födoämnen, läkemedel eller fysisk ansträngning.

 

Viktig uppdatering gällande produktion av ALKs produkter Alutard SQ® och Aquagen SQ®  (2019.03.08)

Justering av ALKs produktsortiment Alutard SQ och Aquagen SQ
ALK har på senare år genomfört uppgraderingar av produktionsenheterna för Alutard SQ och Aquagen SQ (allergen immunterapi i injektionsform) med avsikt att säkra produktionen av allergen immunterapi i framtiden, och för att uppfylla allt strängare regulatoriska krav från Läkemedelsmyndigheterna i såväl Europa (EMA) som USA (FDA). ALK har på grund av detta erfarit utmaningar med nuvarande SCIT produktportfölj med leveransbrist som följd.

Nu kräver de allt ökande kvalitetskraven för läkemedelstillverkning en snabbare uppgradering av ALKs tillverkningsdokumentation och av våra produktionsanläggningar än vi tidigare kunnat förutse. Det innebär att för att kunna behålla hög kvalitet och samtidigt möta de ökade regulatoriska kraven, kommer vi att behöva prioritera inom vårt produktsortiment. En konsekvens av detta är att det kommer ske justeringar i sortimentet av Alutard SQ och Aquagen SQ. Valet av de produkter som på sikt kommer att utgå (se tabell nedan) är bestämt utifrån behovet av att undvika framtida leveranssvikt och att säkra de produkter som kan tillgodose så många allergipatienter som möjligt. Läs mer här

2019.04.09 - För att se aktuell information om tillgänglighet för enskilda allergen klicka här

Senast uppdaterad: 2019.04.10