Viktig information om

ALK:s produkter

Tillfälligt minskad produktion av ALK:s produkter Alutard® SQ och Aquagen® SQ  

Viktig uppdatering gällande produktion av ALKs produkter Alutard SQ® och Aquagen SQ® (2017.08.15)

För att se aktuell information om tillgänglighet för enskilda allergen klicka här

 

Viktig uppdatering gällande produktion av ALKs produkter Alutard SQ® och Aquagen SQ® (2017.06.08)

Initialförpackningar Alutard gräs och björk åter i slutet av augusti. Initialförpackningar för Alutard SQ® timotej och 5-gräs kommer åter att finnas tillgängligt från slutet av augusti. En första leverans av Alutard SQ® björk sker vecka 26 och en andra leverans kommer i slutet av augusti. Initialförpackning Alutard SQ® 2-kvalster finns tillgängligt, däremot föreligger restsituation för initialförpackning Alutard SQ® Der P och Der F.  I dagsläget har vi inget definitivt leveransbesked.

En kortare restsituation kan eventuellt uppstå på Alutard® SQ getinggift 100.000 SQ/E-ml. Produkten förväntas dock åter senast vecka 28.

Tack för visad förståelse för den uppkomna situationen.

För att se aktuell information om tillgänglighet för enskilda allergen klicka här

 

Viktig uppdatering gällande produktion av ALKs produkter Alutard SQ® och Aquagen SQ® (2017.04.28)

Alutard katt 100 000 SQ –E/ml  åter på lager ifrån slutet av maj. Alutard  katt 100 000 SQ-E/ml kommer åter att finnas på apotek ifrån vecka 21.

De beställningar som er klinik gjort sedan tidigare ber vi er nu att se över. I de fall de inte längre är aktuella bör beställningarna  dras tillbaka snarast. Alutard SQ skall transporteras i en obruten kylkedja vilket innebär att levererade produkter inte kan returneras utan att behöva kasseras.

Detta innebär att produktionen av samtliga Alutard underhållsbehandlingar (100 000 SQ-E/ml) nu är tillbaka i normal nivå.

Även Aquagen getinggift 100 000 SQ/E-ml är tillbaka på normal produktionsnivå och en första delleverans finns tillgänglig från början av maj.  

Tack för visad förståelse för den uppkomna situationen.

För att se aktuell information om tillgänglighet för enskilda allergen klicka här

 

 

Viktig uppdatering gällande produktion av ALKs produkter Alutard SQ® och Aquagen SQ® (2017.04.07)

För att se aktuell information om tillgänglighet för enskilda allergen klicka här

 

Viktig uppdatering gällande produktion av ALKs produkter Alutard SQ® och Aquagen SQ® (2017.03.07)

Alutard 5 gräs 100 000 SQ –E/ml åter på lager ifrån början av april.
Alutard 5-gräs 100 000 SQ-E/ml kommer åter att finnas på apotek ifrån vecka 14.

De beställningar som er klinik gjort sedan tidigare ber vi er nu att se över. I de fall de inte längre är aktuella (t.ex. om patienterna ställts över på annan produkt) bör beställningarna dras tillbaka snarast. Alutard SQ skall transporteras i en oavbruten kylkedja vilket innebär att levererade produkter inte kan returneras utan att behöva kasseras.

Tack för visad förståelse för den uppkomna situationen.

Sammanställning av bristsituation för Alutard SQ® och Aguagen SQ® finner du här

 

Viktig uppdatering gällande produktion av ALKs produkter Alutard SQ® och Aquagen SQ® (2017.02.03)

Produktionen för några av de viktigaste allergenen i Europa är nu åter på normal nivå, vilket bland annat innebär att Alutard SQ® Timotej och Alutard SQ® Björk underhållsbehandling produceras som vanligt. Motsvarande styrkeserier kommer åter kunna levereras i augusti 2017. Sedan december 2016 är läget oförändrat i Sverige utifrån tidigare kommunicerad bristsituation, med undantag av att vi nu inte kan leverera Alutard SQ® Häst styrkeserie.

Bakgrund till uppkommen situation:
ALK har under hösten och vintern 2016 genomfört uppgraderingar av produktionsenheterna för Alutard SQ® och Aquagen SQ® (Allergen immunterapi i injektionsform).

Avsikten är att långsiktigt säkra produktionen av vårt breda produktsortiment och att kunna möta efterfrågan även i framtiden, samt att uppfylla allt strängare regulatoriska krav från Läkemedelsmyndigheterna i såväl Europa (EMEA) som USA (FDA).

Vi kommer fortsatt hålla er uppdaterade kring produktion och lagerstatus.

Sammanställning av bristsituation för Alutard SQ® och Aguagen SQ® finner du här

 

Viktig uppdatering kring Alutard SQ® och Aqugen SQ® (2016-12-02):  

Brist på ALKs produkter Alutard SQ® och Aquagen SQ®.
Under hösten har ALK genomfört omfattande uppgraderingar av produktionsenheterna för Alutard SQ® och Aquagen SQ® (allergen immunterapi i injektionsform). Avsikten är att långsiktigt säkra produktionen av vårt breda sortiment och att kunna möta efterfrågan även i framtiden, samt att uppfylla allt strängare regulatoriska krav från Läkemedelsmyndigheterna i såväl Europa (EMA) som USA (FDA).

Det medför att ALK under andra halvåret 2016 har en tillfälligt minskad produktion av Alutard SQ® och Aquagen SQ®. Allergen immunterapi i tablettform, ACARIZAX® och GRAZAX®, påverkas inte.

Som en följd av detta behöver vi nu tyvärr meddela att vi förväntar ett tillfälligt leveransuppehåll för Alutard® 5-Gräs 100 000 SQ-E/ml, Alutard SQ® Katthår 100 000 SQ-E/ml samt Aquagen SQ®. För mer information läs mer här

ALK har diskuterat situationen med Svensk förening för allergologi (SFFA) för råd och synpunkter. Eventuella kliniska rekommendationer avseende dosreduktion och övergång mellan allergen kommer att publiceras på föreningens hemsida www.sffa.nu, samt även på Barnläkarföreningens sektion för barn- och ungdomsallergologi (BLFAs) hemsida www.barnallergisektionen.se.

 

Viktig uppdatering kring Alutard SQ® (2016-11-11):  

Vi kan för närvarande inte leverera Alutard SQ® 3-träd (Klibbal, Björk, Hassel) initialförpackning eller Alutard SQ® Björk (Betula verrucosa) 10.000 SQ-U/ml. Vi kan tyvärr inte meddela när ny produkt åter finns att beställa. Däremot finns Alutard SQ® Björk initialer fortsatt på lager, liksom Alutard SQ® Björk (Betula verrucosa) 100.000 SQ-U/ml.

Vi har också slut i lager på Alutard SQ® Der Pt (Dermatophagoides pteronyssinus) initialförpackning. De alternativ som finns att tillgå är ACARIZAX®, samt Alutard SQ® 2-kvalster (2-Dermatophagoides, Derm. pter, Derm. farinae) initialförpackning.

 

Viktig information (2016-11-09)

Vi kan för närvarande inte leverera Alutard SQ® 3-träd (Klibbal, Björk, Hassel) initialförpackning, och vi kan tyvärr inte meddela när ny produkt åter finns att beställa. Däremot finns Alutard SQ® Björk initialer fortsatt på lager.

Vi har också slut i lager på Alutard SQ® Der Pt (Dermatophagoides pteronyssinus) initialförpackning. De alternativ som finns att tillgå är ACARIZAX®, samt Alutard SQ® 2-kvalster (2-Dermatophagoides, Derm. pter, Derm. farinae) initialförpackning.

 

Viktig information (2016-10-20)   

För närvarande går det inte att beställa Alutard SQ® Hund initialförpackning (Canis familiaris) och tyvärr väntar vi inte ny leverans förrän Q2 2017. Alutard SQ® Hund underhållsbehandling finns fortsatt att beställa, och vi förväntar ingen brist på Alutard® Hund underhållsbehandling framöver.

Det går heller inte att beställa Alutard SQ® 5-gräs initialförpackning och vi förväntar oss tyvärr inte ny leverans av produkten under 2016. De alternativ som finns att tillgå är GRAZAX®, samt Alutard SQ® Timotej initialförpackning (Phleum). I första hand rekommenderar vi GRAZAX®, vilket beror på att mängden av Alutard SQ® Timotej initialförpackning för närvarande är begränsad.

Vi väntar ny leverans av Alutard SQ® Björk initialförpackning (Betula verrucosa) och vi beräknar att den finns tillgänglig att beställas från apotek i slutet av vecka 43.

 

Viktig information (2016-10-07): 

För närvarande råder brist på Alutard SQ® Timotej initalförpackning (Phleum 225), samt Alutard SQ Björk initialförpackning (Betula 108).

Ny leverans av Alutard SQ® Timotej initialförpackning beräknas att kunna beställas från apotek i början av vecka 41.

Nya produkter av Alutard SQ® Björk initialförpackning är producerade. Vi återkommer inom kort med besked om leveransdatum.

 

Viktig information (2016-09-19):

Tillfälligt minskad produktion av ALKs produkter Alutard SQ® och Aquagen SQ®  

ALK genomför för närvarande omfattande uppgraderingar av produktionsenheterna för Alutard SQ® och Aquagen SQ® (Allergenspecifik immunterapi i injektionsform). Avsikten är att långsiktigt säkra produktionen av vårt breda produktsortiment och att kunna möta efterfrågan även i framtiden, samt att uppfylla allt strängare regulatoriska krav från Läkemedelsmyndigheterna i såväl Europa (EMEA) som USA (FDA). Det innebär att ALK under hösten kommer att ha en tillfälligt minskad produktion av Alutard SQ® och Aquagen SQ®.

Övriga produkter, däribland ACARIZAX® och GRAZAX® påverkas inte.     

Som följd kan det uppstå tillfälliga bristsituationer på vissa Alutard SQ® och Aquagen SQ® produkter. I dagsläget är det svårt att förutse om och i vilken utsträckning den svenska marknaden kommer att påverkas.

Vi kommer att göra vårt bästa för att hålla er uppdaterade kring eventuella bristsituationer.

 

Senast uppdaterad: 2017.08.15