Talk by ALK är ett utbildningskoncept för utbyte av kunskap, insikter och erfarenheter inom allergi, avsett för att stödja hälso- och sjukvårdspersonal. Här kan du hitta information om aktuella utbildningar och webinarier med mera. Let’s talk!

Talk Play

Här kan du ta del av vår digitala kunskapsbank inom området allergi. Sidan uppdateras kontinuerligt med kortare och längre utbildningsfilmer och intervjuer med aktuellt innehåll. Materialet är framtaget och producerat av ALK.

Senast uppdaterad: 2021.07.08