Webinar

Talk by ALK är ett utbildningskoncept för utbyte av kunskap, insikter och erfarenheter inom allergi, avsett för att stödja hälso- och sjukvårdspersonal. Här kan du hitta information om aktuella utbildningar och webinarier med mera. Let’s talk!

Grundläggande immunologi och immunologi vid AIT

Den 11 oktober arrangerar ALK ett lunchwebinar på temat grundläggande immunologi och immunologi vid AIT. Detta webinar ger dig en grundläggande förståelse för immunsystemet och hur det relaterar till AIT-behandling. Du kommer att få en förklaring av vad allergi är och vilka immunologiska mekanismer som ligger bakom.
Anna Nopp, docent och forskgruppsledare på KI SÖS, bedriver experimentell forskning med fokus på diagnostik och behandling av allergi och kommer att diskutera hur kroppen reagerar på allergener och utlöser allergiska symtom. Du kommer att få insikt i de immunologiska principerna bakom AIT och dess mål för att minska allergiska symtom och skapa tolerans mot allergenet.

Vi sänder live onsdag 11 oktober kl 12.15-12.55. Välkommen att anmäla dig via länken nedan. På förmiddagen den 11 oktober får du sedan länk till sändningen. Har du kollegor som du tror skulle vara intresserade får du gärna vidarebefordra inbjudan. Observera att webinaret enbart riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal.

Anmäl dig här

Allergi och mental hälsa

Den 8 november arrangerar ALK ettt lunchwebinar på temat allergi och mental hälsa. Hur påverkar allergisymtom och pollensäsongen allergikers mentala hälsa och kognition? Hur kan födoämnesallergiker uppleva oro och ångest kopplade till potentiellt livshotande situationer? Alf Tunsäter, docent vid lungmedicin och allergologi skånes universitetssjukhus, Lund kommer att diskutera detta och även vilka åtgärder kan vidtas för att förbättra livskvaliteten för allergiker och framhäva vinsterna i livskvalitet som kan uppnås genom framgångsrik behandling. Hur adekvat behandling av allergier förbättra den psykiska hälsan och livskvaliteten för allergiker?

Vi sänder live onsdag 8 november kl 12.15-12.55. Välkommen att anmäla dig via länken nedan. På förmiddagen den 11 oktober får du sedan länk till sändningen. Har du kollegor som du tror skulle vara intresserade får du gärna vidarebefordra inbjudan. Observera att webinaret enbart riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal.

Anmäl dig här

Epidemiology of allergic respiratory disease: lessons from a modern epidemic

Welcome to join this webinar on "Epidemiology of allergic respiratory disease:lessons from a modern epidemic" on the 5th of december. Allan Linneberg, Director of Center for Clinical Research & Prevention at Bispebjerg and Frederiksberg Hospital and clinical professor of epidemiology at the University of Copenhagen will provide us with a short introduction to the valuable insights we have gained regarding respiratory allergies through an epidemiological perspective. During this session, we will explore our current understanding and the notable accomplishments in this field.

We will live stream tuesday 5/12 12.10-12.55 CEST. You are welcome to register via the link below. On the morning on the 5th of december, you will then receive the streaming link to the webinar. You are welcome to forward this invitation to colleagues who you think could find this topic interesting. Please notice this webinar is for health care professionals only. 

Sign up here

 

Talk Play
Här kan du ta del av tidigare inspelade webinarer.
Anmäl dig här så håller vi dig uppdaterad om våra utbildningar (webinarer och andra kurser), produktstatus och produktnyheter inom området allergi och allergivaccination.
Senast uppdaterad: 2023.09.18