ALK

Allergy solutions for life

SE Homepage Img1
SE Homepage Img2

ALK är ett globalt forskningsdrivet läkemedelsföretag inom allergi och allergivaccination

ALK har stor kunskap om allergiframkallande ämnen, allergener, och om hur de påverkar kroppen. Vi vet också mycket om sambandet mellan allergi och luftvägssjukdomar såsom allergisk astma.

Kort om ALK
ALK är ett globalt forskningsdrivet läkemedelsföretag som fokuserar på prevention, diagnostisering och behandling av allergi. ALK är framstående inom allergivaccination – en unik behandling som minskar allergiska symptom och behandlar orsaken till allergin.
ALK:s närvaro i världen
ALK har omkring 2 500 medarbetare med dotterbolag, produktionsanläggningar och distributörer över hela världen. I dag använder cirka 1,5 miljoner människor våra produkter.
ALK:s pipeline
I vårt utvecklingsprogram ingår de fyra viktigaste utomhusallergenerna i Europa, USA och Japan (gräs, björk och liknande trädarter, ambrosia och japansk ceder) och det viktigaste inomhusallergenet i världen (husdammskvalster).
ALK:s historia
ALK har haft en ledande roll inom allergibehandling i nästan hundra år. Vår historia sträcker sig så långt tillbaka som till år 1923, då verksamheten startade i ett litet laboratorium i Köpenhamn.
Förebygga symptom på allergisk astma
ALK är ledande inom den forskning som handlar om kopplingen mellan luftvägsallergi och allergisk astma. Som ett led i denna forskning har ALK utfört världens hittills största kliniska studie rörande allergen immunterapi, även kallad allergivaccination, på barn med allergisk rinit. Syftet var att undersöka effekten av denna behandling när det gäller risken för att utveckla astma.
Sambandet mellan allergisk rinit och allergisk astma
Luftvägsallergener, såsom husdammskvalster, kan orsaka att luftvägarna blir inflammerade. Detta kan med tiden leda till utveckling av allergisk astma, eller att symptomen förvärras för människor som redan har astma. Det finns ett behandlingsalternativ som kan behandla både allergisk rinit (hösnuva) och allergisk astma orsakad av husdammskvalsterallergi.