Att leva med allergi

Påverkar de dagliga aktiviteterna

Nästan 70 % av de som har diagnostiserats med allergisk snuva (hösnuva) känner att tillståndet begränsar deras dagliga liv. Trötthet är ofta ett av de stora problemen. Känner man att allergin påverkar det dagliga livet bör man uppsöka läkare för att diskutera vad som kan göras för att förbättra situationen.

Allergisymptom kan vara påfrestande!

Det kan vara svårt att orka med aktiviteter, skola och jobb. Symptom på allergi är t.ex. nästäppa, rinnsnuva, klåda i ögon och hals och nysningar. Men allergi orsakar också trötthet och utmattning.

Svårt att undvika

Om du lider av kvalsterallergi är det svårt att undvika allergen, och de symptom som de ger upphov till. Kvalster finns överallt, både på jobbet och i hemmet, speciellt i sovrummet. Det kanske inte ens hjälper att vistas utomhus. När dina luftvägar väl har inflammerats så följer symptomen med dig vart du än går. Det är även svårt att hålla sig borta från pollen under pollensäsongen.
Last updated: 2017.01.26