Hur diagnostiserar man allergi?

Viktigt med tidig diagnos

Om du misstänker att du lider av allergi bör du ta kontakt med till exempel en vårdcentral eller någon annan lämplig vårdgivare.

Diagnostisera allergisk snuva

Hösnuvans svårighetsgrad kan variera mycket från person till person. När läkaren har diagnostiserat allergin klassificeras också hur allvarlig sjukdomen är. Här finns det olika internationella riktlinjer till hjälp, som baseras på faktorer som svårighetsgrad, varaktighet, eller mängden symptomlindrande läkemedel som behövs för att kontrollera symptom.

Allergiska symptom varierar i svårighetsgrad beroende på hur mycket allergen man utsätts för.
Last updated: 2017.05.23