Allergivaccination behandlar både symptomen och orsaken till allergin

Med allergivaccination tillförs allergen under lång tid i kontrollerade former. På så sätt ställer immunförsvaret om sig vilket gör att man bättre tål det man är allergisk mot.

Allergivaccination riktar in sig på själva orsaken till allergin och förändrar sjukdomsförloppet. Genom att tillföra allergen i kontrollerad dos under lång tid kan kroppens immunsystem göras mindre känsligt för de ämnen som orsakat allergiska reaktioner innan behandlingen. Allergivaccination kallas även allergen immunterapi, tidigare också kallat hyposensibilisering.

 

Immunsystemet överreagerar

Immunförsvaret ska bland annat skydda oss om vi andas in farliga ämnen i luften. Vid pollenallergi och kvalsterallergi har immunförsvaret överreagerat eftersom varken pollen eller kvalster egentligen är farligt för kroppen. När en allergisk person utsätts för allergen producerar immunsystemet specifika antikroppar mot just det speciella allergenet. Dessa antikroppar kallas IgE. Antikropparna fäster sig på andra celler, till exempel så kallade mastceller, som bland annat finns i näsan, ögonen och lungorna. När allergenet når antikropparna skickas signaler till mastcellen, som frigör histamin och andra ämnen som orsakar den allergiska reaktionen.

 

Allergivaccination är allergen immunterapi

Vid allergivaccination tillvänjer man immunförsvaret så att det blir tåligare. Då sker istället andra reaktioner, bland annat bildas mindre IgE-antikroppar, till förmån för ämnen som istället minskar den allergiska reaktionen.

Allergivaccination ges som tabletter eller injektioner (sprutor). Tabletterna och sprutorna innehåller de naturliga allergen (ex. björkpollen) som man är allergisk mot. Tabletter finns mot björkpollenallergi, gräspollenallergi och husdammskvalsterallergi. Första tabletten tas hos läkaren och resten kan tas hemma. Behandlingen pågår dagligen under 3 år, men symptomlindrande effekt brukar man få redan efter några månader. För att ha fortsatt effekt även när behandlingstiden är slut så behöver man genomgå hela vaccinationstiden.  Allergisprutor tas på en allergimottagning under 3–5 år, den längre behandlingstiden gäller främst vid insektsallergi. Sprutorna ges var 6-8 vecka med gradvis ökande dos under de första månaderna.

Man kan vaccinera sig mot flera allergier samtidigt, om det är flera allergen som ger svåra besvär. Viktigast är att vaccinera sig mot de allergen som man inte kan undvika och som påverkar i vardagen. Om man har astma eller riskerar att få astma kan det också vara bra att allergivaccinera och på det sättet minska immunförsvarets reaktion på allergenet.

Skillnaden mellan allergimedicinerna
Allergivaccination behandlar allergins underliggande orsak, och kan ge både symptomförbättring inom ett par månader och långtidsverkande effekt även efter avslutad behandling. Detta kan man jämföra med de vanliga symptomlindrande allergimedicinerna, bland annat antihistaminer och kortikosteroider, där allergisymptomen lindras under den tid som läkemedlen tas (oavsett om läkaren har förskrivit dem på recept eller ej).
En sida för dig som vill veta allt om pollenallergi
Här hittar du bland annat dagliga pollenprognoser, information om pollensäsonger, din närmaste allergispecialist och fakta om olika behandlingsalternativ.
Last updated: 2020.03.08