En luftväg, en sjukdom

Allergisk astma

Allergisk astma och rinit (allergisk snuva) är tätt sammankopplade.

Sambandet mellan allergi och astma

För allergiska patienter leder en ständig kontakt med ett allergen till ihållande inflammation i luftvägarna och en benägenhet för tillståndet att försämras. Resultatet blir att människor med hösnuva har en högre risk för att utveckla allergisk astma.
Last updated: 2021.11.15