Rapportering av

biverkningar

Rapportering av biverkningar

ALK tar patientsäkerheten på största allvar och rapportering av biverkningar är centralt i företagets säkerhetsövervakning av våra produkter.

Vill du rapportera en misstänkt biverkning kan du göra det på Läkemedelsverkets hemsida, www.lakemedelsverket.se, eller direkt till ALK genom att skicka ett mail till drugsafety@alk.net alternativt ringa vår växel på tel. 0300 – 185 45.

Vid rapportering till ALK ombeds du lämna följande information:

 

Om dig som lämnar informationen

- Ditt namn och dina kontaktuppgifter
- Din roll, t. ex. läkare, sjuksköterska, övrig sjukvårdspersonal, patient, anhörig
- Får ALK kontakta dig vid behov för mer information?
- Om du är patient eller anhörig, får ALK kontakta din läkare? Om ja, ange namn och kontaktuppgift. 

 

Om personen som upplevt biverkningen

- Personens initialer, kön och ålder/födelseår
- Har personen andra sjukdomar och/eller behandlingar?

 

Om läkemedlet och biverkningen

- Läkemedlets namn, ev. batchnummer, dos
- Orsak till behandlingen, start- och stoppdatum
- Beskrivning av biverkningen och när den började, ev. behandling, om den gått över

Vid frågor som rör din egen eller anhörigs behandling eller hälsotillstånd ber vi dig kontakta sjukvårdsupplysningen, behandlande läkare eller apotek.

 

All information och personuppgifter som du delger oss, kommer att skyddas och behandlas konfidentiellt i enlighet med ALKs rutiner och gällande dataskyddslagstiftning. Den information du lämnar kommer att användas för övervakning av läkemedelssäkerhet. Uppgifterna kan komma att delas med läkemedelsmyndigheter. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har hittar du på ALK´s Integritetspolicy.

Last updated: 2020.01.27