Ägare

Våra ägare bidrar till samhället

Genom att stötta oberoende forskning på högsta nivå strävar våra ägare efter att betydligt förbättra människors hälsa och välmående.

En stabil ägarstruktur

Även om ALK är börsnoterade på NASDAQ Copenhagen (OMX: ALK B) har ALK ett ovanligt stabilt ägarskap. Två aktieägare har anmält ett aktieinnehav på 5 % eller mer i juni 2016.

Lundbeckfonden har en ägarandel på 40,3 % (inklusive A-aktier) och den danska pensionsfonden ATP har en andel på 5,1 %. Av de 30 största aktieägarna är 27 stycken internationella, institutionella investerare – speciellt från Nordamerika, Storbritannien och Skandinavien. Det internationella ägarskapet uppgår till cirka 22 %, och representerar 39 % av det spridda aktiekapitalet.

Lundbeckfonden är en branschbaserad fond vars investeringar gör skillnad för människors hälsa och välmående genom dess stöd till vetenskaplig forskning. Fonden använder avkastningen på sin investering i ALK för detta ändamål.

Lundbeckfonden är en av de största branschbaserade fonderna i Danmark med ett totalt värde på mer än 50 miljarder DKK, och årliga utgifter på 400–500 miljoner DKK i form av anslag till oberoende biomedicinsk forskning.

Exempel på anslag från Lundbeckfonden:

2013
I ett femårigt forskningsprojekt finansierat av Lundbeckfonden har allergiforskaren Jacob Pontoppidan Thyssen undersökt hur astma kan utvecklas i lungorna och hur allergier utvecklas i slemhinnorna och i huden som ett resultat av att något ämne tränger in genom huden på något annat ställe på kroppen.
2014
Barnläkaren Klaus Bønnelykke från Dansk BørneAstma Center, COPSAC, fick ett forskningsanslag på 10 miljoner DKK från Lundbeckfonden för att kartlägga den genetiska kontrollen av astma och därigenom förbättra kvaliteten på både förebyggande åtgärder och behandling.
2015
Immunologen Vasileios Bekiaris fick ett forskningsanslag från Lundbeckfonden på 10 miljoner DKK. Pengarna kommer att användas till att identifiera hur immunsystemets vita blodkroppar känner igen de kemiska signalerna som avges från sklerotisk vävnad.

En överblick över Lundbeckfonden

ALK:s kontrollerande aktieägare​

Lundbeckfonden är ALK:s största och kontrollerande aktieägare med 67 % av rösterna (40 % av kapitalet).

Fonden har stöttat forskningen inom allergi och astma med 126 miljoner DKK bara under de senaste 10 åren.

Lundbeckfondens forskningsanslag uppgick till totalt 507 miljoner DKK under 2017.
Last updated: 2018.08.28