Lider du av en allergisk sjukdom?

Luftvägsallergi

Industrialisering och livsstilsförändringar har medfört att fler människor drabbas av luftvägsallergier. Allergivaccination kan hjälpa patienter att ta kontroll över sin allergi genom att ställa om immunsystemet..

Allergi? Det finns hjälp att få.

Allergisk snuva (hösnuva) och allergisk astma ses alltmer som tillstånd som bör behandlas tillsammans. Det finns stora möjligheter att få sin allergi under kontroll.

Ett globalt problem att hantera

Luftvägsallergi – fakta och siffror
400–500 miljoner människor runt om i världen lider av allergisk snuva, det som ibland kallas hösnuva. 10–20 % av dessa har symptom som inte är välkontrollerade. Allergiker som inte får tillräcklig effekt av symptomlindrande allergimedicin kan må bättre av allergivaccination.
Sambandet mellan allergisk snuva och allergisk astma
Att luftvägsallergi kan leda till både allergisk snuva (hösnuva) och allergisk astma är ett välkänt fenomen. Dessa två tillstånd behandlades tidigare ofta var för sig, men numera betraktas de allt mer som olika symptom på en och samma allergisjukdom.
Att behandla allergi på olika sätt
Det finns en viktig skillnad mellan allergivaccination och behandling som bara lindrar allergisymptomen under en kort tid. Allergivaccination ställer om kroppens immunsystem, så att det allergiframkallande ämnet, allergenet, tolereras bättre. Därigenom förändras hela sjukdomsförloppet i gynnsam riktning.
Last updated: 2021.04.20