Anafylaxi

Anafylaxi är en svår allergisk reaktion som måste behandlas omedelbart. Anafylaxi kallas också anafylaktisk chock, allergichock eller allergisk chock. Det kan börja plötsligt, inom några sekunder eller minuter, men det kan också ta ett par timmar att utveckla symptom efter kontakt med ett allergen.

Akutbehandling vid anafylaxi måste ges snabbt, var därför förberedd

Anafylaxi är en svår allergisk reaktion som måste behandlas omedelbart. De i riskzonen ska alltid ha med sig två adrenalinpennor och träna på handhavandet.

Anafylaxi är mycket allvarligt

Anafylaxi kan i allvarliga fall ge andningssvårigheter och få blodtrycket att sjunka snabbt vilket kan leda till att man förlorar medvetandet. Om en anafylaxi inte behandlas snabbt kan den bli mycket allvarlig. De vanligaste orsakerna till anafylaxi är allergi mot vissa födoämnen och insektsgift (bi- och getingstick).

 

Adrenalin ska injiceras snabbt

Den viktigaste behandlingen vid anafylaxi är en omedelbar injektion med adrenalin i lårmuskeln. Adrenalinet verkar snabbt genom att bland annat dra ihop blodkärlen och vidga andningsvägarna vilket minskar symptomen vid en anafylaktisk reaktion. Eventuell svullnad i ansikte och läppar minskar och det blir lättare att andas. Vidare påverkas hjärtat så att det slår kraftigare och snabbare vilket gör att blodtrycket höjs. Även om adrenalinet köper tid så ska man omedelbart söka akutvård. Ibland kan man behöva upprepa adrenlininjektionen om symptomen återkommer innan man fått hjälp.

 

Att vara förberedd

Det effektivaste sättet att hantera anafylaxi i vardagen är att vara medveten om och undvika de allergener som utlöser en reaktion, men detta kan ibland kan vara svårt.

Människor som riskerar en allergisk chock ska alltid ha två stycken adrenalinpennor, adrenalinautoinjektorer, tillhands. Genom att också ha en tydlig handlingsplan och genom att träna med särskilda träningspennor ökar tryggheten vid en akut situation.  Det är också viktigt att alltid ha med sig sina allergimediciner, som antihistaminer.

Vid misstanke om anafylaxi ska adrenalinautoinjektorn användas omedelbart, och därefter ska man söka vård direkt (ringa 112).

Last updated: 2017.02.10