ALK:s

Värdeöverföring

Öppen redovisning av värdeöverföringar till Hälso- och sjukvården

EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Association) antog 2013 en ny etisk uppförandekod som innebär att värdeöverföringar i form av exempelvis konsultarvoden från läkemedelsföretag till hälso- och sjukvårdspersonal och hälso-och sjukvårdsorganisationer öppet skall redovisas.

Detta initiativ gäller hela Europa. Läkemedelsföretag som agerar på den svenska marknaden kommer därför att publicera vilka individer eller organisationer i Sverige som har fått värdeöverföringar under ett visst år, samt det sammanlagda värdet av dessa.

Då ALK Nordic A/S är medlem i Läkemedelsindustriföreningen, LIF, arbetar vi för transparens vid interaktioner med hälso- och sjukvårdspersonal/organisationer och att dessa transaktioner registreras och rapporteras enligt de regler som finns.

ALK Nordic A/S har publicerat rapporten samt metodbeskrivning på LIFs hemsida.

Läs gärna mer på www.lif.se

Last updated: 2017.01.26