Lider du av en allergisk sjukdom?

Vad är allergi?

Allergi som sätter sig i luftvägarna betraktas ofta som en nutida sjukdom, som kan kopplas till moderna levnadsvanor och ökade luftföroreningar. Vårt immunförsvar överreagerar på ofarliga ämnen och orsakar allergiska reaktioner. Genom att ställa om vårt immunsystem så att det blir mindre känsligt för det som är ofarligt kan den grundläggande orsaken till allergiska sjukdomar behandlas.

VIKTIGA LUFTBURNA ALLERGENER

Läs om kvalster
Läs om pollen
Allergivaccination innebär att man styr om kroppens immunsystem så att toleransen för specifika allergener ökar. Detta görs genom att utsätta immunsystemet för en kontrollerad mängd av de allergener som kroppen reagerar mot, vid upprepade tillfällen och under en lång tid.
Om det finns ord i texten som du vill få förklarade, eller om du vill lära dig mer om terminologin inom allergi i största allmänhet, kan du använda ordlistan.
Målet med allergibehandling är att du ska kunna vara helt symptomfri. Många går omkring med otillräckligt behandlade symptom som påverkar livet negativt. Hur ser din situation ut? Att svara på ett självtest kan avslöja svaret, och är ett bra underlag att ha med till sin läkare. Det finns t. ex. ett självtest med relevanta frågor rörande pollenallergi.
Last updated: 2019.11.11